Vrouwen met daadkracht en ambitie, stimuleren en inspireren met Gods woord als fundament.

Podcast

17: Hoe kan ik een licht zijn? Met Hagar Prins

Podcast Wij Zijn Lume met Hagar Prins en Elsa Schaddelee
Hi, ik ben Elsa

Host en founder van Called For Greatness. Luister interviews met inspirerende gasten, of losse afleveringen via jouw favoriete hosting kanaal. 

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van juni), is er een online Evening Gathering. In een workshop van ca. 1,5 uur start je de maand samen met mij en andere vrouwen aan de voeten van Jezus.

Luister je graag naar Called For Greatness? Dan ben ik op zoek naar jou! Door middel van een kort onderzoek (paar minuten) ontdek ik graag wat onderwerpen zijn waar jíj graag meer over zou willen horen en hoe jij over de CFG podcast denkt. Jouw antwoorden zijn enorm helpend voor de toekomst van CFG. Alvast bedankt!

"Heeft God een specifiek plan voor mijn leven? Zo ja, hoe werkt dat dan? Kan ik dat plan ook missen?" Een paar van de vele vragen die ik had, waardoor ik het boek: 'Geroepen voor Gods plan met jou' schreef.


Hoe kan ik een licht zijn, of, zoals Hagar Prins van platform Lume het zo mooi omschrijft: Hoe kan ik mijn geloof delen, op een manier die bij míj past? Volgens Hagar hebben wij allemaal talenten van God gekregen, ze laten ons stralen. God wil die talenten inzetten. Zijn licht, Zijn liefde en grootheid zijn zichtbaar voor anderen, door jou heen, als jij bent wie jij bent. Als jij bent zoals Hij je geschapen heeft.

Misschien gaan op dit moment 101 gedachtes door je hoofd. Ik weet niet wat mijn talent is. Kan ík een licht zijn? Ik ben verre van perfect. Wil ik wel praten over mijn geloof? Je hoeft je daar niet voor te schamen: je bent daar echt niet alleen in. Weet dat God een plan heeft met jouw leven. Zijn licht zit al in jou. Het enige wat jij hoeft te doen, is de lamp aanzetten.

Wat is Gods licht?
In de Bijbel staan verschillende teksten over hoe wij een licht zijn. Een van de lijfteksten van Lume is Handelingen 13:47: “Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.” In Johannes 8:12 staat: “Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben.’” Hagar benadrukt dat Jezus ons in Mattheus 5:25 tot 34 zei: “Jij bent het licht van de wereld. Door jouw reflectie zien zij Mij.” Hagar: “Zijn licht zit dus al in ons.” Aan ons de taak om te ontdekken hoe wij dat licht kunnen verspreiden.

Ontdek jouw talent en taal van geloof delen
Gods licht kan op zoveel verschillende manieren door jou heen stralen. In het boek De vijf talen van de liefde van Gary Chapman staat dat wij allemaal een eigen liefdestaal hebben, de manier waarop wij onze liefde uiten. Naar God toe doen we dit ook op onze eigen manier. De een doet het door gul te delen in haar of zijn financiën, de ander via prijzende woorden. Weer een ander neemt dagelijks de tijd voor Hem, door extra vroeg op te staan of lange wandelingen met Hem te maken. Sommigen helpen de zwakken en armen, anderen zorgen goed voor het lichaam dat zij van Hem kregen.

Volgens Lume werkt het hetzelfde met het delen van je geloof. Dat doe je niet alleen door te praten. Het platform noemt wel acht talen van geloof delen. Ben jij iemand die praat, deelt, bid, geeft, beweegt, vecht, aanmoedigt of doet? Misschien krijg je kriebels bij de gedachte om met de ongelovige buurvrouw te praten over hoe mooi en groot God is. Dan is dat niet jouw taal. Misschien is op een podium getuigen wel helemaal jouw ding of bemoedig je graag via sociale media. Misschien zorg je met liefde voor Zijn schepping, voor dieren en planten, strijd je aan het front, houd je van taarten bakken voor een geldinzamelingsactie of bid je steevast iedere avond voor de armen en zwakken? Bedenk waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Bedenk waar jij energie van krijgt en graag tijd in investeert. God heeft unieke talenten en dromen in jouw unieke hart geplaatst. Daar waar jij van gaat stralen, daar ligt jouw hart. Op die plek ben jij licht. Daar kun je Jezus’ liefde en grootheid delen met anderen.


Breng het in praktijk
Heb je al ontdekt wat jouw taal van geloof delen is? Nee? Doe de test van Lume op www.wijzijnlume.nl/jouwtaal. Ben je er wel uit? Hoera, wat fijn! De volgende stap is jouw talent, droom, jouw energiegever (vaker) in de praktijk brengen en Gods plan met jouw leven te eren. Heb je daarbij inspiratie en handvatten nodig? Wij kregen van Lume een inkijkje in de acht profielen en de daarbij horende profielschetsen die je ontvangt als je de test hebt gedaan. Daaruit mogen we je de volgende tips meegeven (per profiel):

I TALK
Ben jij een prater? Groei in wijsheid, oefen met zwijgen en creëer mogelijkheden waardoor je kunt groeien in spreken, waardoor je veranderingen in levens kunt aanbrengen. Spreken kan op een podium, maar ook in groepjes of 1-op-1.

I SHARE
Deel jij graag je leven, je huis en je spullen met de mensen om je heen? Wees niet bang dat je een ander of jezelf tekort doet als je gasten hebt. Onthoud wat in Lucas 12:22 (HSV) staat: “En Hij zei tegen Zijn discipelen: ‘Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.’”

I PRAY
Bid je graag en vaak? Probeer een keer hardop voor iemand anders te bidden, bijvoorbeeld voor de buurvrouw na een goed gesprek met haar. Denk ook eens aan de Prayercourse van Stichting Alpha, waardoor je voor nog veel meer mensen een licht mag zijn.

I MOVE
Ben jij het type aanpakken, op pad gaan en uit je comfortzone treden (profiel I move)? Kijk hoe je jouw enthousiasme over een nieuw(e) project of activiteit binnen je kerk kunt overbrengen op anderen, en denk daarbij na over effectiviteit, overdracht en teamvorming, zodat het project ook in de toekomst staande blijft zonder jouw hulp en enthousiasme.

I GIVE
Geef jij graag geld, tijd, hulp en middelen? Je bent een gever. Probeer niet uit gewoonte te geven, maar geef met een biddend hart. Zo weet je wanneer een gift, tijd of hulp wel of niet nodig is. Blijf anderen ook aanmoedigen om zelf verantwoording te nemen om problemen op te lossen. Regel niet alles zelf.

I FIGHT
Ben jij iemand die zich vastbijt in een thema, iemand die hoop heeft, volhoudt en vecht voor de zwakken en armen? Laat je inspireren door alles wat leeft in de wereld en koppel dit aan een Bijbeltekst. Bedenk hoe de acties die jij vervolgens onderneemt gevolgen hebben voor de toekomstige generaties. Misschien kun je zelfs meedoen aan een actie van een organisatie die strijd tegen onrecht, zoals Amnesty International of de mudraise.nl van IJM (deze keer op 5 juni 2021, ren je samen met Elsa mee?).

I ENCOURAGE
Zie je het als iemand problemen heeft en help jij diegene graag met positieve en opbeurende woorden, het versturen van kaartjes en een verwarmende omhelzing? Oefen in het horen van Gods stem en vraag Hem om woorden of gedachtes die je aan iemand door mag geven. Als je de Bijbel kent, kan Gods Geest je teksten doorgeven die je al eens gelezen hebt, waardoor je iemand nog specifieker en persoonlijker kunt bemoedigen.

I DO
Doe jij liever iets in plaats van te praten en kies je altijd voor eerlijkheid, oprechtheid, ben je trouw, loyaal en bekwaam in wat je doet? Hoewel je graag de handen uit de mouwen steekt is het goed om te oefenen met praten. Als mensen zien en waarderen welke activiteiten jij als christen op de werkvloer onderneemt, ga je stralen. Als een gesprek volgt, is het goed om dit gesprek aan te gaan, waarbij je handelt naar de Geest, diepte aanbrengt door door te vragen en luistert met een biddend hart.

Hopelijk helpt dit je verder. En onthoud: Houd jezelf niet klein bij het gebruiken van jouw talenten; we zijn geroepen om grote dingen te doen. We are Called for Greatness. Dus ben jij een gever, geef. Ben jij een vechter, vecht. Jezus zei ons: “Jij bent het licht van de wereld. Door jouw reflectie zien zij Mij.”

Overdenkingen
In podcast aflevering 17 delen Hagar en Elsa hun ervaringen met geloof delen. Als je het fijn vindt om hier verder over na te denken, kan dat aan de hand van de volgende vragen:
– Heb je ervaring met het delen van je geloof met niet-christenen?
– Ervaarde je toen Zijn aanwezigheid?
– Ken je de Bijbelteksten die Hagar noemt: Handelingen 13:47 en Johannes 8:12?
– Hoe zou jij die teksten toepassen op je leven?
– Welk profiel omschrijft jou? Hoe kunt jij, met die wetenschap in je achterhoofd, vandaag een licht zijn, juist door jezelf te zijn?

Benieuwd naar het gesprek dat Hagar en Elsa voerden over het delen van geloof? Beluister podcast 17, Hoe kan ik een licht zijn?, via Spotify , iTunes of hier. Over Lume kan je meer vinden op: wijzijnlume.nl

Foto Hagar is eigen matriaal van Wij zijn Lume

+ show Comments

- Hide Comments

add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *