Vrouwen met daadkracht en ambitie, stimuleren en inspireren met Gods woord als fundament.

Podcast

16: Marije maakte heftig trauma mee: “Leven in vrijheid is een levenslang proces”

Hi, ik ben Elsa

Host en founder van Called For Greatness. Luister interviews met inspirerende gasten, of losse afleveringen via jouw favoriete hosting kanaal. 

Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van juni), is er een online Evening Gathering. In een workshop van ca. 1,5 uur start je de maand samen met mij en andere vrouwen aan de voeten van Jezus.

Luister je graag naar Called For Greatness? Dan ben ik op zoek naar jou! Door middel van een kort onderzoek (paar minuten) ontdek ik graag wat onderwerpen zijn waar jíj graag meer over zou willen horen en hoe jij over de CFG podcast denkt. Jouw antwoorden zijn enorm helpend voor de toekomst van CFG. Alvast bedankt!

"Heeft God een specifiek plan voor mijn leven? Zo ja, hoe werkt dat dan? Kan ik dat plan ook missen?" Een paar van de vele vragen die ik had, waardoor ik het boek: 'Geroepen voor Gods plan met jou' schreef.

Marije van den Berg (1986) krijgt in 2018 een heftig ongeluk, gevolgd door vijf ziekenhuisopnames en drie bloedvergiftigingen. Een intense tijd. Toch gelooft Marije dat het verwerkingsproces dat volgt na een heftige tijd leidt naar een leven in vrijheid, het leven zoals Jezus beloofde. Maar willen we zo’n proces wel ondergaan? Marije: “Je moet je kwetsbaar opstellen en hartenkwesties aan het licht brengen. Dat kan confronteren en pijn doen.”

Pijn en confrontatie. Is het niet veel makkelijker om weg te lopen als ze ons leven kruisen? Marije denkt van wel. We brengen nare herinneringen, ervaringen of trauma´s niet aan het licht door schuld of schaamte. We houden hartenkwesties in ons hart omdat we bang zijn voor de mening van anderen. Ons kwetsbaar opstellen? Liever niet. Marije: “Toch is dat een kwestie van vrijheid versus onvrijheid, van licht versus donker.” In de bijbel staat hierover in Efeziërs 5:11-14: ‘En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze, veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.’

Vrijheid in het hier en nu
Marije groeit op in Bleskensgraaf. Als ze 19 jaar is wordt ze gevraagd om te getuigen: het delen van haar geloofsverhaal voor een volle kerk. Ondanks de spanning wordt ze geraakt door de reacties van de aanwezigen. Op 21-jarige leeftijd mag ze weer voor een volle zaal spreken, dit keer voor een groep vrouwen. Marije: “Als jong meisje spreken voor vrouwen die mijn moeder hadden kunnen zijn, was niet de makkelijkste opgave.” In gebed vertelt God haar dat ze mag spreken over het thema eigenwaarde. Marije: “Ik startte de ochtend met de vraag: ‘welk cijfer zou jij jezelf geven, als partner, als moeder?’ Iemand uit de zaal antwoordde: ‘Je mag jezelf geen cijfer geven, we zijn allemaal zondig.’ Inderdaad, zei ik, we hebben Gods genade allemaal nodig, maar hoe kijk je dan naar jezelf? Achterin de zaal begon iemand te huilen. Ze werd geraakt door de confrontatie met haar eigen onzekerheid en negatieve gedachtes. Aangezien een vrouw naast haar troost gaf, ging ik verder met mijn verhaal. De boodschap die ik bracht, was juist de boodschap die ze mocht horen. Na de dienst ging ik in gesprek met de vrouw. Ze had een diepe worsteling met zichzelf. Toen ik haar dochter later ontmoette, bleek dat ook zij dezelfde worstelingen had als haar moeder. Dat vond ik zo verdrietig. Daar ontstond een vurigheid in mij: Dit is niet het leven wat Jezus beloofde. De opstanding van Christus heeft niet alleen te maken met zondig zijn, of met het geluk dat je in de hemel mag komen. Het gaat om het leven in vrijheid in het hier en nu.”
Soms ontstaat een keerpunt; een gevoel, een herinnering of gebeurtenis trekt meer en meer aan ons. Het kost steeds meer energie en we beseffen dat het in strijd is met Gods woord. Marije haar overtuiging is dat God ons op zo’n moment wil helpen om in vrijheid te gaan leven. In het geval van de huilende vrouw ging dat om haar onzekerheid, bij een ander kan het gaan om een verslaving of om het verwerken van een heftige gebeurtenis. “Maar een leven in volledige vrijheid is een levenslang proces,” zegt Marije. Vergelijk het met een tuin in de bergen. Door de werking van de grond komt er steeds weer een steen naar boven. Je kunt niet in een keer alles opruimen, maar elke keer als er weer een steen boven komt, moet je die specifieke steen opruimen. Marije: “Zo is dat ook met God. God laat af en toe een steen aan de oppervlakte komen en geeft daarmee aan: het is nu tijd om dit trauma of deze ervaring te verwerken.” En het gevolg van daar gehoor aan geven? Marije: “Als wij ons vullen met Zijn liefde, als wij in Zijn licht durven staan, zullen we gaan schitteren.”

Hoe fijn is die wetenschap? Het enige wat wij moeten doen is ons vullen met Zijn liefde. Waarom? Omdat we dan echt die stap durven te zetten. Dan kiezen we voor de openbaarheid, het aangaan van de processen en Zijn licht, omdat Jezus ons daar de kracht voor geeft.


Trauma
Het laatste proces wat Marije moest doorlopen, was het gevolg van een heftig ongeval in 2018 tijdens haar verblijf in Zwitserland. Vijf ziekenhuisopnames waren er nodig waarbij Marije drie bloedvergiftigingen krijgt en een traumatisch moment beleeft waarop zij bijna stikt. Terug in Nederland krijgt ze een half jaar na haar laatste ziekenhuisopname een posttraumatische herbeleving van het beangstigende bijna-stikmoment. Om het trauma te verwerken gaat Marije een traject aan met een christelijke therapeut, een traject waarbij ze God in iedere sessie ontmoet. Marije: “De therapeut vroeg mij tijdens elke sessie wat ik zou doen om het trauma te verwerken, waarop ik antwoordde: ‘God zegt dat Hij het gaat doen.’ In de eerste sessie deden we een visualisatie oefening, waarbij ik op dat moment alleen maar water zag. Dat water stond voor alle angst, pijn en verdriet in mijn leven. Op geen enkele manier kon ik zien hoe dat water minder kon worden. En toen sprak God: Ik ga dit doen. Tijdens een tweede sessie zag ik een beeld van een man waarvan ik wist dat het Jezus was. Hij haalde met een juk twee emmertjes water beetje bij beetje weg. Nog verder in het proces zag ik een plaatje van een berghut met een meertje. Ik zag mezelf zitten bij het meer met Jezus, vissen vangen bij het water wat nu een prachtig schitterend meer was geworden. Later zag ik mezelf bij God de Vader aan tafel zitten in de hut en Hij zette drinken voor me neer. Het rook naar appeltaart. Hij vroeg me: ‘Marije, hoe gaat het nu met jou?’ Dat beeld probeer ik vaak terug te halen, dat ik bij God de Vader aan tafel zit en de diepste dingen van mijn hart met Hem deel.”

Marije eindigt met Johannes 4: “Daarin staat dat Hij water geeft en de dorst van ons hart voor altijd zal lessen én dat het tot in het overstromende zal zijn. Ik geloof dat we van dat overstromende mogen uitdelen.” Dat is volgens Marije de vrucht van het verwerken. Het leidt naar een leven waarin we schitteren in het licht van de Vader. Het leidt naar een leven waarin die schittering anderen mag raken – het leidt naar een leven in volledige vrijheid.Overdenkingen
Marije deelt in podcast 16 haar heftige ervaring en geleerde lessen met ons, onder andere op het gebied van vrijheid. Als je hier verder over na wilt denken,  kan je dat onder andere doen aan de hand van onderstaande vragen. Je kunt deze vragen ook samen met iemand anders bespreken:
– Zijn er onverwerkte gebeurtenissen of emoties in jouw leven?
– Op welk gebied wil God jou op dit moment vrijheid geven?
– Op welke gebieden heeft God jou al eerder vrijheid gegeven?
– Durf jij je kwetsbaar op te stellen, zodat je in Zijn licht mag schitteren?


Benieuwd wat Marije nog meer vertelde tijdens het openhartige gesprek dat zij en Elsa Schaddelee hadden voor Called for Greatness? Beluister podcast 16: ‘Wat betekent het om echt vrij te zijn?’ via iTunes, Spotify of www.elsaschaddelee.nl.

+ show Comments

- Hide Comments

add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *